Οδηγίες Υποβολής Περίληψης

  • Η περίληψη επιστημονικής εργασίας θα πρέπει να σταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), στην ηλεκτρονική διεύθυνση nosileftiki@verhospi.gr ή μέσω της ιστοσελίδας πατώντας στο κουμπί δεξία.
  • Η περίληψη θα πρέπει να σταλεί σε αρχείο Word (97-2003 ή νεότερο) ή άλλο ανάλογο λογισμικό, που θα περιλαμβάνει το τίτλο, τους συγγραφείς (πρώτα το όνομα και μετά το επίθετο), την επαγγελματική τους ιδιότητα, το φορέα εργασίας - προέλευσης και ακολούθως το κείμενο περίληψης σύμφωνα με τις οδηγίες σύνταξης παρακάτω.
  • Οι εργασίες που θα υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας (12/8/2016), δεν θα γίνονται δεκτές.
  • Σε εργασία ανασκόπησης δεν μπορούν να συμμετέχουν περισσότεροι από 3 συγγραφείς, ενώ σε εργασία έρευνας περισσότεροι από 7.
  • Μετά την παραλαβή της περίληψης της εργασίας, η γραμματεία της διημερίδας, θα αποστείλει ηλεκτρονικά, εντός δέκα (10) ημερών, βεβαίωση παραλαβής στον υπεύθυνο για αλληλογραφία συγγραφέα.
  • Σε περίπτωση μη παραλαβής, ηλεκτρονικού μηνύματος, αλλά και για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο: 23313-51164.
  • Τα αποτελέσματα αξιολόγησης των περιλήψεων θα αποσταλούν ηλεκτρονικά, στους υπεύθυνους για την αλληλογραφία συγγραφείς, το αργότερο μέχρι τις 10/09/2016.
  • Απόσυρση περιλήψεων εργασιών που έχουν υποβληθεί, γίνεται δεκτή μέχρι την λήξης της προθεσμίας υποβολής (12/8/2016). Μετά την ημερομηνία αυτή δεν γίνεται δεκτή η απόσυρση της περίληψης.
  • Δεν γίνεται δεκτή εργασία που δεν είναι σύμφωνη με τις παραπάνω προϋποθέσεις.
  • Παρακαλούνται οι συγγραφείς να ακολουθήσουν πιστά τις ακόλουθες οδηγίες σύνταξης του κειμένου της περίληψης των επιστημονικών εργασιών.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.