Οδηγίες Σύνταξης Περίληψης

 • Η περίληψη ερευνητικής επιστημονικής εργασίας θα πρέπει να αναλύεται σε ξεχωριστές παραγράφους ως εξής:

Εισαγωγή

Σκοπός

Υλικό

Μέθοδος

Αποτελέσματα

Συμπεράσματα

 • Η περίληψη επιστημονικής εργασίας ανασκόπησης θα πρέπει να αναλύεται σε ξεχωριστές παραγράφους ως εξής:

Εισαγωγή

Σκοπός

Βιβλιογραφία

Συμπεράσματα

 • Το κείμενο της περίληψης θα πρέπει να είναι μέχρι 350 λέξεις.
 • Το κείμενο της περίληψης θα πρέπει να είναι μέχρι 350 λέξεις που θα περιλαμβάνει: τον τίτλο, τους συγγραφείς, την επαγγελματική τους ιδιότητα, το φορέα εργασίας και ακολούθως το κείμενο περίληψης. Τα ονόματα των συγγραφέων, θα πρέπει να είναι γραμμένα στην ονομαστική και να αναφέρεται πρώτα το επώνυμο και μετά το όνομα. Στη δεξιά πλευρά κάθε ονόματος, σε μορφή εκθέτη, να αναφέρεται ο αριθμός, ο οποίος αντιστοιχεί στην ιδιότητα και το φορέα εργασίας κάθε συγγραφέα. Το όνομα του συγγραφέα που θα ανακοινώσει την εργασία, θα πρέπει να είναι υπογραμμισμένο (Underlined) και με έντονη γραφή (Bold). π.χ.
 • Παπαδόπουλος Ιωάννης1, Γιαννούλη Γεωργία2

  1. Νοσηλευτής TE Msc, Προϊστάμενος Παθολογικής κλινικής, ΓΝ Ημαθίας Μονάδα Βέροιας

  2. Νοσηλεύτρια ΤΕ, Παθολογική κλινική, ΓΝ Ημαθίας Μονάδα Βέροιας

 • Ο χρόνος παρουσίασης ορίζεται σε οκτώ λεπτά (8’) και παρακαλείστε να τον τηρήσετε απαραιτήτως.
 • Σε εργασία ανασκόπησης δεν μπορούν να συμμετέχουν περισσότεροι από 3 συγγραφείς, ενώ σε εργασία έρευνας περισσότεροι από 7.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.